gototopgototop


PostHeaderIcon Algemene info

Beschikbaarheid tennisbanen
De vereniging beschikt over 5 kunstgrasbanen met verlichting en 3 gravelbanen zonder verlichting. De gravelbanen zijn alleen in de zomer bespeelbaar, vanaf 1 april.
De kunstgrasbanen zijn in principe het gehele jaar bespeelbaar. Bij bijzondere weersomstandigheden zoals sneeuw en opvriezen bij dooi worden de banen gesloten.
Op de website www.tvdidam.nl wordt dit bekend gemaakt.

Bij bijzondere evenementen, toernooien en competities kan het zijn dat hiervoor banen worden gereserveerd. Reserveringen worden op het afhangbord aangegeven.

Contributie
Het lidmaatschap loopt van 1 januari  t/m 31 december van het betreffende jaar. Het lidmaatschap geldt voor 1 jaar en wordt ieder jaar stilzwijgend verlengd.

Bij het lidmaatschap krijgt u een officiële KNLTB-ledenpas. Met deze ledenpas kunt u het gehele jaar gebruik maken van de tennisbanen. In de winter uitsluitend de kunstgrasbanen. Tevens geeft deze pas de mogelijkheid om deel te nemen aan de KNLTB tennistoernooien en competities.

Klik hier voor een overzicht van de contributie.

Inning contributie
De contributie wordt in de maand februari geïnd via automatisch incasso.

Regeling voor aanmelding nieuwe leden:
Bij de aanmelding van nieuwe leden worden éénmalig kosten in rekening gebracht voor inschrijving bij de KNLTB.

  • Senioren:                                          € 20,00
  • Studenten, junioren en pupillen:       € 10,50

Hoe te handelen bij langdurige ziekte of blessures:

  • Leden die door ziekte of blessures langere tijd niet kunnen spelen kunnen dit melden bij de ledenadministratie. Indien door genoemde oorzaken langer dan een halfjaar niet gespeeld kan worden kan voor de resterende tijd van het contributiejaar restitutie van de contributie worden aangevraagd bij de ledenadministratie.

Opzegging:
Alleen schriftelijke opzegging, ingeleverd bij de ledenadministratie wordt gehonoreerd.
Het postadres is:
Tennisvereniging Didam t.a.v. Ledenadministratie, Luijnhorststraat 8, 6941RC Didam.

Opzeggen kan ook per email.

Opzeggingen dienen vóór 15 december van het jaar voorafgaande aan het nieuwe lidmaatschapsjaar te zijn gedaan.

Wijziging persoonsgegevens
Wijzigingen zoals bankrekeningnummer, een adreswijziging of een wijziging in de lid status, moeten zo snel mogelijk worden gemeld bij de ledenadministratie. Zie hiervoor de site.

Tennislessen:
De tennislessen van onze vereniging worden verzorgd door leraren van tennisschool Tennis-Solution.
Voor informatie over de tarieven en inschrijving voor tennislessen kunt u terecht op de website van Tennis-Solution.

Toegang en openingstijden:
Met de ledenpas kunt u de toegangspoort van ons tennispark en de deur van ons clubhuis openen. U kunt u alle dagen van de week de hele dag terecht op het park. Voor tennissen dienen de afhangregels in acht te worden genomen.

Introducés
De tennisverenigingen binnen de gemeente Montferland hebben afgesproken dat leden woonachtig in de gemeente bij alle verenigingen mogen tennissen zonder extra kosten. Uiteraard heeft u de ledenpas bij u en volgt u de clubregels.

Slepen van de gravelbanen:
Na het spelen op de gravelbanen bent u verplicht om voor het verlaten van de baan deze te slepen met het daarvoor bedoelde sleepnet. Nadien moet het sleepnet weer worden teruggehangen op de daarvoor bestemde haken.

Regen en dan?
Bij regen mag op de gravelbanen niet gespeeld worden. U mag weer spelen als er geen water meer op de baan staat. Daarnaast is het verboden om een verregende gravelbaan of kunstgrasbaan waar water op staat te vegen.

Verlichting:
De regels voor de verlichting van de tennisbanen hangen op de schakelkast van de verlichting. Deze vindt u in de kantine bij de ingang. Waarschuwing: nooit alle lampen tegelijkertijd aan doen. Minimaal 5 minuten wachten voordat de volgende lampen ingeschakeld worden. Als u bent uitgespeeld en de baan verlaat en er heeft niemand opnieuw afgehangen en niemand heeft nog het voornemen om te gaan spelen, schakel dan de lampen van de betreffende baan uit. Heb je nog vragen over de verlichting overleg dan even met de beheerder van het clubhuis of vraag het andere spelers.

Sproeitijden:
De gravelbanen worden op bepaalde tijden automatisch besproeid. De sproeitijden zijn aangegeven d.m.v. de klokken aan het hek bij baan 1.

Kleding:
Bij tennis hoort tenniskleding, vandaar dat TVD het op prijs stelt dat dit ook gedragen wordt.

Tennisschoenen:
Het is van belang dat u tennisschoenen draagt met een geschikt profiel. Tijdens het onderhoud van de banen constateert onze groundsman regelmatig dat op schoenen met een veel te grof profiel wordt gespeeld. Dit laat met name op de gravelbanen diepe sporen na. Het gebruik van schoenen met een grof profiel is daarom absoluut niet toegestaan.

Het racket:
Bij de aanschaf van een racket kunt u het best informatie inwinnen bij de trainer. Hij kan u daarin een goed advies geven.

Clubgebouw:
De bar in ons clubgebouw is van maandag t/m vrijdag geopend van 09.00 tot 12.00 uur. In de avonduren is de bar geopend vanaf circa 19.00 uur. Bij geplande activiteiten, zoals competitie en toernooien, kunnen de openingstijden afwijken.

Racketavond:
Elke maandag is er vanaf 19.30 uur racketavond. Dan worden de spelers ingedeeld d.m.v. het zogenaamde ‘husselen’ van de spelerspassen. Nieuwe leden kunnen op de racketavond kennismaken met andere leden en het reilen en zeilen binnen de vereniging.

Afsluiting
Met bovenstaande informatie hopen we u geïnformeerd te hebben over wat er zoal speelt binnen onze tennisvereniging. Zijn er nog vragen neem dan even contact op met een van de aanwezige op het park, de beheerder van het clubhuis of met een van de bestuursleden.

 

Tennispark:     Luijnhorststraat 8; 6941 RC Didam
Telefoon:         0316-223283
Email:             Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.
Bank:              IBAN nr.: NL52RABO0314848703
Website:          www.tvdidam.nl

MasterSponsor TVD
Banner
Interesse in sponsoring?
Sponsoren TV Didam
Aanmelden Nieuwsbrief
Zoeken op de site
Externe Links
Privacy wetgeving AVG